Пумпи за водоснабдување

Пумпи за куќно водоснабдување Wilo Jet WJ

Самовсисна пумпа за домашно водоснабдување од бунари и резервоари, испумпување,препумпување, наводнување и како хаварски пумпа при поплави. Лесно преносна, погодна за хоби и градинарство. Големини : 1" / 1" Производ на Wilo - Германија Повеќе...

Пумпи за водоснабдување

Самовсисни пумпи за куќно водоснабдување Wilo MultiCargo MC

Самовсисна пумпа за домашно водоснабдување од бунари и резервоари, испумпување,препумпување, наводнување. Безшумна при работа. Големини : 1" / 1" Производ на Wilo - Германија Повеќе...

Пумпи за водоснабдување

Самовсисен систем за куќно водоснабдување Wilo Jet HWJ

Самовсисен пумпен систем, составен од WJ пумпа и мембрански сад од 25 литри. Се користи за стационарен транспорт на вода со всисување од бунар или од резервоар за домашно водоснабдување. Пумпата е отпорна на корозија, а мембранскиот сад за притисок ги спречува честите вклучувања на моторот. Системот Повеќе...

Пумпи за водоснабдување

Нормалновсисни пумпи за куќно водоснабдување Wilo MultiPress MP

Нормално-всисна пумпа за домашно водоснабдување и на воднување. Безшумна при работа. Големини : 1" / 1" Производ на Wilo - Германија Повеќе...

Пумпи за водоснабдување

Пумпи за зголемување на притисок Wilo PB

Пумпа за зголемување на притисокот во водоводната мрежа и за пумпање од резервоар. Едноставна монтажа. Можност за рачно и автоматско управување. Мотор со термичка заштита. Пумпен дел со антикорозивна заштита. Тивка работа со ниво на бучавост од 39 - 41 dB. Големини : 1/2" и 1" Производ на Повеќе...

Пумпи за водоснабдување

Потопни пумпи за куќно водоснабдување Wilo TWI 5''

5-цолна потопна пумпа, наменета за пумпање на вода од бунари со мин.дијаметар 177 mm, извори, цистерни, и резервоари. Се користи за куќно водоснабдување и наводнување со вода без долговлакнести или абразивни честици. Пумпата е од нерѓосувачки челик, отпорна на корозија, со вградена неповратна клапна Повеќе...

Пумпи за водоснабдување

Потопни пумпи за куќно водоснабдување Wilo TWU 3″

3''-цолна потопна пумпа, со вграден неповратен вентил и фрекфентен конвертер. Погодна за транспорт на вода со макс. содржина на песок од 50g/m³, од бушотини или резервоари. Фрекфентниот регулатор обезбедува константен притисок со автоматска регулација на брзината. Пумпата може да се користи Повеќе...

Пумпи за водоснабдување

Нормалновсиснa пумпа со фрекфентен регулатор Wilo-Economy MHIL

Комплетен, подготвен за приклучување систем за водоснабдување и зголемување на притисок, составен од нормално- всисна, повеќестепена пумпа и вграден фрекфентен регулатор Wilo-ElectronicControl кој одржува константен притисок во зависност од потребите, овозможува заштеда на енергија, комфор при Повеќе...

Пумпи за водоснабдување

Мембрански садови со заменлива мембрана

Мембрански сад за притисок за примена во системи за вода за пиење, водоснабдување и за зголемување на притисок. Служи за намалување на ударите од притисок и за намалувања на бројот на вклучувања на пумпите. Максимален работен притисок од 10 bar. Дозволена температура на медиум од +70 °C . Повеќе...