Радијатори

Цевен регистар за купатило Enrad

Цевен регистар  Enrad Димензии : 400 x 700 ; 400 x 800 ; 400 x 1000 ; 400 x 1100 ; 400 x 1200 ; 400 x 1400 ; 400 x 1600 ; 400 x 1800 ; 500 x 700 ; 500 x 800 ; 500 x 1000 ; 500 x 1100 ; 500 x 1200 ; 500 x 1400 ; 500 x 1600 ; 500 x 1800 ; 600 x 700 ; 600 x 800 ; 600 x 1000 ; 600 x 1100 ; 600 Повеќе...

Радијатори

Панелен радијатор Enrad тип 22 висина 600

Панелениот радијатор Enrad е изработен на целосно автоматизирани производни линии, користејќи ја најсовремената технологија во светот. Секој радијатор е испитан на 10 bar и е погоден за работен притисок најмногу до 8 bar. Максималната работна температура е 110 C. Должина : 400 ; 600 ; 800 ; Повеќе...

Радијатори

Панелен радијатор Enrad тип 22 висина 500

Панелениот радијатор Enrad е изработен на целосно автоматизирани производни линии, користејќи ја најсовремената технологија во светот. Секој радијатор е испитан на 10 bar и е погоден за работен притисок најмногу до 8 bar. Максималната работна температура е 110 C. Должина : 400 ; 600 ; 800 ; Повеќе...

Радијатори

Панелен радијатор Enrad тип 22 висина 300

Панелениот радијатор Enrad е изработен на целосно автоматизирани производни линии, користејќи ја најсовремената технологија во светот. Секој радијатор е испитан на 10 bar и е погоден за работен притисок најмногу до 8 bar. Максималната работна температура е 110 C. Должина : 400 ; 600 ; 800 ; Повеќе...

Радијатори

Радијатори на струја - конвектори Bosch

Овие електрични конвектори се идеални за загревање на помали објекти и простории. Во нив е вграден специјален алуминиумски греач кој го спречува сушењето на воздухот во просторијата и спречува непријатни мириси во просторот. Конвекторите на струја Bosch имаат голема ефикасност и степен на Повеќе...

Радијатори

Цевен регистар

Цевен регистар Големини : 500 х 830 ; 500 х 1360 ; 500 х 1700 ; Секој цевен регистар содржи комплет прибор за монтажа, ( држачи, штопна и славиница за воздух ) . Повеќе...

Радијатори

Алуминиумски радијатор Kaldo

Алуминиумските радијатори Kaldo како и сите останати алуминиумски радијатори се поставуваат на минимално растојание од ѕидот на 3 cm и минимално растојание од подот на 12 cm. Димензии : 350 ; 500 ; 600 ; Технички карактеристики: притисок на тестирање 8 bar ; максимален работен притисок 6 Повеќе...

Радијатори

Алуминиумски радијатор Helyos

Алуминиумските радијатори Helyos  како и сите останати алуминиумски радијатори се поставуваат на минимално растојание од ѕидот на 3 cm и минимално растојание од подот на 12 cm. Димензии : 350 ; 500 ; 600 ; Технички карактеристики: притисок на тестирање 8 bar ; максимален работен Повеќе...

Радијатори

Алуминиумски радијатор Kaldus

Алуминиумските радијатори Kaldus како и сите останати алуминиумски радијатори се поставуваат на минимално растојание од ѕидот на 3 cm и минимално растојание од подот на 12 cm. Димензии : 1800 Технички карактеристики: притисок на тестирање 8 bar ; максимален работен притисок 6 bar Повеќе...