Радијаторски вентили

Механички радијаторски вентил ек R5TG Giacomini

Механички радијаторски вентил ек тип R5TG со внатрешен навој. Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; 1"1/4 ; Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Радијаторски вентили

Механички радијаторски вентил прав R6TG Giacomini

Механички радијаторски вентил прав тип R6TG со внатрешен навој. Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; 1"1/4 ; Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Радијаторски вентили

Механички радијаторски вентил ек R705A Giacomini

Механички радијаторски вентил ек тип R705A со внатрешен навој. Големини : 1/2'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Радијаторски вентили

Механички радијаторски вентил прав R706A Giacomini

Механички радијаторски вентил прав тип R706A со внатрешен навој. Големини : 1/2'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Радијаторски вентили

Механички радијаторски вентил ек 1/2''x16 R25TG Giacomini

Механички радијаторски вентил ек тип R25TG со надворешен навој. Големини : 1/2''x16 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Радијаторски вентили

Механички радијаторски вентил прав 1/2”x16 R27TG Giacomini

Механички радијаторски вентил прав тип R27TG со надворешен навој. Големини : 1/2''x16 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Радијаторски вентили

Механички вентил и навијак комплет R705K Giacomini

Механички вентил и навијак комплет Големини : 1/2'' ек ; 1/2'' прав Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Радијаторски вентили

Термостатски вентил ек R421TG Giacomini

Термостатски вентил ек со внатрешен навој е радијаторски вентил со предрегулација и овозможува монтирање на термостатска глава. Со термостатската глава се регулира температурата во радијаторот. Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Радијаторски вентили

Термостатски вентил прав R422TG Giacomini

Термостатски вентил прав со внатрешен навој е радијаторски вентил со предрегулација и овозможува монтирање на термостатска глава. Со термостатската глава се регулира температурата во радијаторот. Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...