Сигурносни вентили

Сигурносен вентил машки R140RM Giacomini

Сигурносен вентил со надворешен навој се користи во затворени топловодни системи за обезбедување на притисокот на течноста да не ја надмине проектираната величина. Кога ке се зголеми притисокот на течноста над дозволената, вентилот се отвара и го испушта вишокот на притисок во системот по што Повеќе...

Сигурносни вентили

Сигурносен вентил женски R140R Giacomini

Сигурносен вентил со внатрешен навој се користи во затворени топловодни системи за обезбедување на притисокот на течноста да не ја надмине проектираната величина. Кога ке се зголеми притисокот на течноста над дозволената, вентилот се отвара и го испушта вишокот на притисок во системот по што Повеќе...

Сигурносни вентили

Сигурносен вентил R140 Giacomini

Сигурносен вентил се користи во затворени топловодни системи за обезбедување на притисокот на течноста да не ја надмине проектираната величина. Кога ке се зголеми притисокот на течноста над дозволената, вентилот се отвара и го испушта вишокот на притисок во системот по што вентилот се затвара. Се Повеќе...