Термостатски вентили

Термостатски вентил ек R421TG Giacomini

Термостатски вентил ек со внатрешен навој е радијаторски вентил со предрегулација и овозможува монтирање на термостатска глава. Со термостатската глава се регулира температурата во радијаторот. Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Термостатски вентили

Термостатски вентил прав R422TG Giacomini

Термостатски вентил прав со внатрешен навој е радијаторски вентил со предрегулација и овозможува монтирање на термостатска глава. Со термостатската глава се регулира температурата во радијаторот. Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Термостатски вентили

Термостатски вентил ек R431TG Giacomini

Термостатски вентил ек со надворешен навој е радијаторски вентил со предрегулација и овозможува монтирање на термостатска глава. Со термостатската глава се регулира температурата во радијаторот. Се поврзува на мрежата со помош на GIACOMINI полуспојка тип R179 AM за алумпласт или пекс и R178 за Повеќе...

Термостатски вентили

Термостатски вентил прав R432TG Giacomini

Термостатски вентил прав со надворешен навој е радијаторски вентил со предрегулација и овозможува монтирање на термостатска глава. Со термостатската глава се регулира температурата во радијаторот. Се поврзува на мрежата со помош на GIACOMINI полуспојка тип R179 AM за алумпласт или пекс и R178 за Повеќе...

Термостатски вентили

Термостатски вентил ек без глава R401TG Giacomini

Термостатски вентил ек без глава со внатрешен навој од Giacitech серијата со заштитна капа, наменет е за монтирање со термостатска глава или електромагнетна глава која се користи за контрола и одржување на температурата и заштита на потрошената енергија. Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' Повеќе...

Термостатски вентили

Термостатски вентил прав без глава R402TG Giacomini

Термостатски вентил прав без глава со внатрешен навој од Giacitech серијата со заштитна капа, наменет е за монтирање со термостатска глава или електромагнетна глава која се користи за контрола и одржување на температурата и заштита на потрошената енергија. Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' Повеќе...

Термостатски вентили

Термостатски вентил ек без глава 1/2''x16 R411TG Giacomini

Термостатски вентил ек без глава 1/2''x16 со надворешен навој, наменет е за монтирање со термостатска глава или електромагнетна глава која се користи за контрола и одржување на температурата и заштита на потрошената енергија. Се поврзува на мрежата со помош на GIACOMINI полуспојка тип R179 AM за Повеќе...

Термостатски вентили

Термостатски вентил аксијален 1/2" R435TG Giacomini

Термостатски вентил аксијален Големини : 1/2 '' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Термостатски вентили

Термостатски вентил прав без глава 1/2''x16 R412TG Giacomini

Термостатски вентил прав без глава 1/2''x16 со надворешен навој, наменет е за монтирање со термостатска глава или електромагнетна глава која се користи за контрола и одржување на температурата и заштита на потрошената енергија. Се поврзува на мрежата со помош на GIACOMINI полуспојка тип R179 AM за Повеќе...