Уронски вентили

Уронски термостатски вентил R440N Giacomini

Уронски термостатски вентил за двоцевен систем покрај механичката регулација овозможува и предрегулација и има можност на монтажа на термостатска глава со која се регулира температурата. Интегрираниот навијак во телото на вентилот има можност на балансирање до потполно затварање на протокот. Се Повеќе...

Уронски вентили

Уронски термостатски вентил за цевен регистар R356B1 Giacomini

Уронскиот термостатски вентил за цевен регистар овозможува целосно исклучување на грејното тело од системот, со што се овозможува интервенција на самото тело, а при тоа да не се прекине работата на системот. Уронскиот термостатски вентил за цевен регистар е прав со влез во регистарот од долната Повеќе...

Уронски вентили

Уронски механички вентил R314N Giacomini

Уронскиот механички вентил овозможува потполно исклучување на грејното тело од системот на централното греење. Се поврзува  со помош на GIACOMINI полуспојка тип R179 AM за алумпласт или пекс и R178 за бакар. Големини : 1/2''x16 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...