Успонски вентили

Успонски термостатски вентил R438TG Giacomini

Успонски термостатски вентил за двоцевен систем поседува термостатска опција, аксијален вентил и радијаторски навијак со 100% проток према радијаторот. За поврзување на радијаторскиот вентил и навијакот се користи никлована цевка Ф16 која се порачува одделно. Се поврзува  со помош на GIACOMINI Повеќе...

Успонски вентили

Успонски механички вентил R314DN Giacomini

Успонски механички вентил. Повратната линија се наоѓа поблиску до радијаторот, а доводната се наоѓа од надворешната страна. Во случај да се спротивно пуштени линиите потребно е да се заврти само одвојувачот на проток. За поврзување на радијаторскиот вентил и навијакот се користи никлована цевка Ф16 Повеќе...

Успонски вентили

Успонски термостатски вентил 50% проток R436TG Giacomini

Успонски термостатски вентил за едноцевен систем поседува термостатска опција, аксијален вентил и радијаторски навијак со 50% проток према радијаторот. За поврзување на радијаторскиот вентил и навијакот се користи никлована цевка Ф16 која се порачува одделно. Се поврзува  со помош на GIACOMINI Повеќе...

Успонски вентили

Успонски термостатски вентил аголен R438MTG Giacomini

Успонски термостатски вентил за двоцевен систем поседува термостатска опција, аксијален вентил и радијаторски навијак со 100% проток према радијаторот. За поврзување на радијаторскиот вентил и навијакот се користи никлована цевка Ф16 која се порачува одделно. Се поврзува  со помош на GIACOMINI Повеќе...