Вакуумски колектор

Соларен колектор вакуумски

Соларниот вакуумски колектор е состевен од апсорбер и собирна кутија. Апсорберот е направен од бакарни '' U '' цевки.Собирната кутија е од нерѓосувачки челик каде што се сместени собирните бакарни цевки и изолацијата која што е изработена од тврдо пресувана камена волна. Вакуумскиот колектор  се Повеќе...

Вакуумски колектор

Постоље за вакуумски колектор

Постоље за рамен кров за вакуумски сончеви колектори. Повеќе...