Вентили за плин

Топчест вентил за гас R250DG Giacomini

Топчест вентил за гас Големини : 1/4'' ; 3/8'' ; 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; 1''1/4 ; 1''1/2 ; 2'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Вентили за плин

Топчест вентил за гас ек ж-ж со цел проток R783L Giacomini

Топчест вентил за гас ек ж-ж со цел проток Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Вентили за плин

Топчест вентил за гас ек м-м со цел проток R782L Giacomini

Топчест вентил за гас ек м-м со цел проток Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Вентили за плин

Топчест вентил за гас ек ж-м со цел проток R781L Giacomini

Топчест вентил за гас ек ж-м со цел проток Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Вентили за плин

Топчест вентил за гас ек м-ж со цел проток R780L Giacomini

Топчест вентил за гас ек м-ж со цел проток Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...