Водовод и канализација

Електричен бојлер 2000 Т - ниско монтажен

Електричен,акумулационен, ниско монтажен бојлер со електричен греач од 1,5 kW.     Повеќе...

Водовод и канализација

Електричен бојлер Tronic 1000 T

        Електричниот вертикален акумулационен бојлер со: електричен греач од 1,5 kW изолација 18mm магнезиумска анода сигурносен термостат     Повеќе...

Водовод и канализација

Месингана дупла нипла R189 Giacomini

Месинганата дупла нипла со надворешен навој служи како спој помеѓу цевката и фитингот со внатрешен навој. Големини : 3/8'' ; 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; 1''1/4 ; 1''1/2 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Водовод и канализација

Месингана штопна R592 Giacomini

Месинганата штопна се користи за затварање на системот или на одредени вентили. Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; 1''1/4 ; 1''1/2 ; 2'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Водовод и канализација

Месинган редуцир R593 Giacomini

Месинганиот редуцир служи за намалување или промена на дијаметарот на цевката од поголем кон помал, или обратно. Се произведува со внатрешен и надворешен навој. Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Водовод и канализација

Колено холендар R19 Giacomini

Колено холендар Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Водовод и канализација

Спојка холендар R18 Giacomini

Спојка холендар Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Водовод и канализација

Месинган муф

Месинган муф Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' Повеќе...

Водовод и канализација

Месингано колено машко - женско

Месингано колено машко - женско Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' Повеќе...