24 Факти за соларни колектори

Соларни системи и колектори

Акцијата за соларни системи е активна и сите информации можете да ги видите на официјалната страна за акцијата.

Соларни колекториСоларни системи како и соларните колектори како еден од најзначајните елементи на еден таков систем се повеќе стануваат значајни за нашите животи.

Во овој текст ги сублимиравме едни од најзначајните факти кога станува збор за овој значаен сегмент од ваквите системи.

 1. Соларните колектори ги трансформираат сончевите зраци во топлина и ја трансферираат таа топлина во медиум (вода, соларен флуид итн.)
 2. Соларните колектори спаѓаат во две основни категории, концентрирачки и неконцентрирачки колектори.
 3. Соларните колектори уште се познати и како соларни термички колектори што претставуваат системи кои се користат за собирање и абсорбирање на соларната енергија и да ја конвертират во покорисна форма.
 4. Соларните колектори се одлично решение за глобалното затоплување, било да се користат посебно или како дел од посеопфатно решение за одржлива енергија.
 5. Соларни колектори ја абсорбираат сончевата светлина и генерираат топлина. Додека, соларните панели од друга страна ја конвертираат сончевата енергија во електрична енергија.
 6. Соларните колектори се дизајнирани да ја конвертираат енергијата од сончевата светлина во топла вода. Двата главни вида се пасивни и активни колектори.
 7. Соларни колектори претставуваат евтин и ефикасен начин за конвертирање на сончевата светлина во топла вода. Се користат уште од 1920-тите години.
 8. Соларни колектори се дизајнирани да ја собираат топлината преку авсорбирање на моќта од сонцето.
 9. Соларните колектори треба да бидат навалени со агол приближно еднаков на ширината на твојата локација.
 10. Соларните колектори стануваат се попопуларни секојдневно како што луѓето стануват се позаинтересирани во развој на решенија за одржлива енергија на микро ниво.
 11. Соларни колектори ја собираат топлината и ја користат или како топлина за системи за топла вода или ја префрлуваат во електрична енергија во соларни ќелии.
 12. Соларните колектори користат течност за да ја собираат и трансферираат соларната топлина. Ваквите колектори се подложни на протекување, корозија и замрзнување.
 13. Активните соларни колектори користат пумпи за движење на флуидот низ системот.
 14. Пасивните соларни колектори користат конвекција за движење на флуидот низ системот без потреба од пумпа. Ова е наречен термосифонски ефект, и бара панелот на колекторот да биде навален и складиштето да биде поставено над нив.
 15. Flat plate соларни колектори се развиени од Hottel и Whillier во 1950-тите години, и стануваат многу популарни. Начинот на кој ја собират соларната енергија е многу едноставен иако не се ефикасни како што се колекторите со технологија со евакуирани цевки.
 16. Flat-plate соларни колектори содржат изолирана кутија која содржи темна плоча за абсорбирање под еден или повеќе стаклени опфати.
 17. Како опрема, соларните колектори може да бидат во ранг на мали инсталации за добивање на соларна топлина до големи и комплексни единици кои можат да произведуваат електрична енергија за фабрики.
 18. Соларни колектори со вакумски цевки го собираат сончевото зрачење преку низа на индивидуални цевки наместо од поединечна рамна плоча, со вакумирана околина надвор од цевките за да се намали загубата на топлината низ струење и спроведување. Тие содржат паралелни редови на цевки од проѕирно стакло.
 19. Најчести видови на соларни колектори се колектори со рамна плоча и колектори од вакуумски цевки.
 20. Како што цената на енергијата расне, во иднина соларните колектори ќе станат се покористени.
 21. Врз основа на оперативната температура на топлината, соларните колектори се дефинираат како ниско температурни (под 80оC), средно температурни (работна темпераура помеѓу 80 оC и 150 оC) и високо температурни (со оперативна температура над 150 оC).
 22. Системите за греење со соларна вода содржат сад за складирање и соларни колектори.
 23. Дури и во студени денови постои доволно зрачење од сонцето што овозможува соларните колектори да обезбедат значајни перформанси дури и во вакви услови.
 24. Системи со затворен циклус на соларна топла вода користат гликол етилен или антифриз како флуид кој циркулира од соларните колектори до садот за складирање на соларната вода.

Остави коментар

*