Акција за соларни системи и сетови

Започна акцијата за субвенционирање на дел од трошоците за купување и вградување сончеви колектори и соларни сетови во домаќинствата. Владата на Република Македонија донесе ПРОГРАМА ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ЗА КУПЕНИ И ВГРАДЕНИ СОНЧЕВИ ТЕРМАЛНИ КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ ВО ДОМАЌИНСТВАТА ЗА 2014 ГОДИНА. Во оваа програма се утврдени начинот, условите, критериумите и постапките за распределба на средствата од овој проект, се запознавате со рокот и условите за да станете потенцијален добитник на субвенцијата.

solar flaer

Немојте да ја испуштите можноста да бидете дел од соларниот систем на греење кој го зголемува трендот на пораст, со неговите карактеристики на ефикасност, сигурност и употреба во светски рамки.

 

 

 

 

 

 

Остави коментар

*