Кој соларен систем е подобар за вашиот дом

solar-hot-waterСо субвенциите кои Владата на Република Македонија, ги доделува на семејствата кои ќе постават соларен систем во нивните домови, заинтересираноста за сончевата енергија се зголеми.

На пазарот се присутни повеќе видови на соларни системи, и сите тие се разликуваат по цената, квалитетот, произведувачот, но главната поделба на термалните соларни системи е на термосифонски и системи со пумпа. Повеќето од нашите читатели прашуваат токму за оваа поделба, кои се подобри, поефикасни, поефтини, принципт на работа и.т.н. Ние во минатото имаме пишувано на оваа тема но сега малку ќе се потсетиме.

Принципот на работа на термосифонските системи е многу едноставен, поради тоа што немаат потреба од инсталирање на пумпа ниту соларна станица за контрола на системот, за разлика од индиректниот систем со плочести колектори. Меѓутоа, овие системи не се погодни за големи системи, оние кај кои има повеќе од 10 метри квадратни на колекторска површина.

Овие системи се тешки за поставување на згради со спуштени покриви, и не се препорачуваат за региони со ниски температури и каде има можности за појава на мраз. Поради тоа што системот е поедноставен, термосифонските системи се и поевтини. Независни се од електрична енергија, па топла вода има и во моменти кога нема струја. Меѓутоа ваквиот систем има многу големи термички загуби.

За разлика од директниот систем, индиректниот сончев систем, користи пумпа за циркулација на водата низ системот. Ова ја зголемува цената на системот, но затоа ефикасноста е многу поголема. Овие системи се и со многу повеќе предности:

  • Позицијата на резервоарот не зависи од позицијата на колекторот.
  • Резервоарот може да биде и вертикален, наместо хоризонтален, со што се овозможуваат повеќе температурни слоеви во цилиндарот.
  • Со вградената контрола (соларна станица), се добиваат повеќе информации за тоа како системот работи и кои се можните дефекти.
  • Колекторот е независен од резервоарот и може да се монтира на веќе постоечки бојлер.
  • Има помала тежина, па поради тоа нема потреба од додатна потпора на покривот,а и со тоа има и поедноставна монтажа.
  • Поради можноста резервоарот да биде поставен било каде, се овозможува полесен пристап во случај на дефект.
  • Резервоарот има помали загуби, затоа што се поставува во внатрешноста на домот, и не е изложен на надворешни влијанија.
  • Иако со повисока цена, овој систем е значително поефикасен во споредба со термосифонскиот.

Доколку имате дополнителни прашања слободно пишете.

 

Остави коментар

*