Предности и мани на климатизерите

Во текот на летниот период скоро и да не може да се издржи денот, ако немате инсталирано клима уред. Но тука се јавува прашањето дали клима уредот е штетен по здравјето на луѓето, и да не предизвикуваат преголема бучава и вибрации од кои вашиот домашен мир може да се поремети. Токму поради тоа, ние денеска ќе ги наведеме позитивните и негативни страни доколку во вашиот дом имате инсталирано климатизер.

Предности на клима уредот:

  • Идеална температура. Идеална температура на работниот или просторот за живеење во текот на целата година.
  • Добри за здравјето на луѓето. Приказните за тоа дали климатизерот е штетен по здравјето на луѓето паѓаат во вода, кога само би се знаело колку луѓе кои имаат проблеми со срцето имаат инсталирано клима уреди само за да ги преживеат летните горештини. Доколку климатизерот се користи правилно и не се претера со разликите во температурата, помеѓу надворешната температура и температурата во просторијата, тие се сосема безбедни. Кога во текот на ноќта е премногу спарно и не можеме да спиеме, можеме да го вклучиме клима уредот на ноќниот режим на работа, и утрото нема се разбудиме целите испотени. Додека пак ако клима уредот дува накај нас додека спиеме можеме да се разбудиме со вочанети мускули или пак со мала настинка. За тоа, треба да се обврне особено внимание, на местоположбата каде ќе се монтира климатизерот.
  • Економичност кај климатизерите. Стан од педесетина квадрати во кој има инсталирано клима уред инвертер, може да е енергетски многу поефикасен во однос на друг стан кој се загрева на било кој друг начин. Ако земеме за пример дека клима уредот инвертер за загревање потроши 1 KW час електрична енергија, за 10 часа тоа е 10 KW. За период од месец дена 10 KW помножено со 30 дена е еднакво на 300 KW електрична енергија. Ваквиот тип на загревање во одност на традиционалната термо печка е за 2 до 3 пати поекономичен.
  • Нема негативни ефекти при работата. Нема дим, ниту пепел како кај шпоретот со дрва. Нема азбестна прашина како кај термо печката. Наместо тоа има филтри кои ја собираат прашината, електростатични филтри кои уништуваат разни бактерии, а некои климатизери имаат и јонизатори кои го прочистувааат воздухот и создаваат од нашиот дом попријатно катче за живеење.
  • Брзина во работата. Неколку минути по вклучувањето на клима уредот, доколу претходно е правилно подесен, во просторијата може да се почувствува промена на температурата. Покрај тоа, со помош на тајмерот клима уредот може да се програмира, кога да се вклучува а кога да се исклучува.

Мани на клима уредот:

  • При многу ниски температури губи на моќност. Кога клима уредот грее, а надворешната температура е под – 5 степени клима уредот губи на моќност. Кај обичните клима уреди намалувањето на моќноста е многу поизразена отколку кај инвертер климатизерите, кои во глобала можат да грееат до -15 степени.
  • Бучност при работата. Некои клима уреди знаат да бидат многу бучни. За да се намали бучавата од клима уредот, на држачите се поставува гумена подлога со што се намалуваат вибрациите. Ова не е случај и со “Daikin” климатизерите, затоа што тие работат со бучност од 20db.
  • Постојано ист воздух во просторијата. Бидејќи клима уредот не врши размена на внатрешниот со надворешниот воздух, ќе биде потребно климатизираната просторија повремено да се проветрува.

Остави коментар

*