Топчести вентили

Топчест вентил со цел проток R850 Giacomini

Топчест вентил со цел проток Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; 1''1/4 ; 1''1/2 ; 2'' ; Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Топчести вентили

Топчест вентил со стандарден проток R250D Giacomini

Топчест вентил со стандарден проток Големини :  2''1/2 ; 3'' ; 4'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Топчести вентили

Топчест вентил со испуст R250DS Giacomini

Топчест вентил со испуст Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; 1''1/4 ; 1''1/2 ; 2'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Топчести вентили

Топчест вентил со холендар R859 Giacomini

Топчест вентил со холендар се вградува во системите за централно греење, во енергетските системи, градежништвото односно на сите места каде што е потребна раздвоива врска со холендар. Се користи за сите неагресивни флуиди, како што се вода, масло, воздух, пареа, нафта, масло за Повеќе...

Топчести вентили

Топчест вентил со холендар ек R789 Giacomini

Топчест вентил со холендар ек Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Топчести вентили

Топчест вентил м-ж R254D Giacomini

Топчест вентил м-ж Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; 1''1/4 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...

Топчести вентили

Топчест вентил м-м R253D Giacomini

Топчест вентил м-м Големини : 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; 1''1/4 Производ на GIACOMINI - Италија Повеќе...