Што добивате со поставување на Неделен дигитален тајмер

Неделен Тајмер

Дали ви се случило да загревате цела просторија, да чекате извесно време додека не ја постигнете саканата температура?

Колку пати се случило да посакате само просторијата каде седите да ви биде најтопла, а за останатите простории во моментот истото не ви било толку важно?

Веројатно секој од нас барем еднаш си поставил едно од овие две прашања и размислувал на кој начин би можел најефикасно да ја регулира температурата. Во овој пост би зборувале токму за таков мерно-регулационен уред, НЕДЕЛНИОТ ДИГИТАЛЕН ТАЈМЕР со кој би ги решиле поставените прашања.

Овој термостат може да ги замени најчесто употребуваните собни термостати и направен е да се користи како контролер во грејни системи на електрична енергија, гас или нафта. За разлика од обичните и до сега често употребуваните единечни термостати, неделниот дигитален тајмер поседува оперативни функции поделени во две единици.

*  Првата единица е приемникот кој служи за ожичување на конекторите и контрола на греењето.
* Втората единица е контролниот центар кој служи како кориснички интерфејс и температурно сензорска контрола.

Овие 2 единици се поврани со радио фрекфенција(RF)

За почеток би напоменале дека инсталирањето на приемникот е многу едноставно, треба само да се следат инструкциите зададени во упатството и се однесуваат на монтажа на куќиштето на ѕидот (каде не е потребно ожичување при монтирање на контролниот центар). Задната плоча од куќиштето на термостатот може да се стави директно на површината на ѕидот.

* ИНСТАЛИРАЊЕ НА КОНТРОЛНИОТ ЦЕНТАР

Кога се инсталира контролниот центар, важно е да се одбере соодветна локација која во голема мера влијае на ефикасноста на уредот. Ако тој се постави на место каде нема доволна циркулација на воздух или пак има директна сончева светлина, нема да успее термостатот да ја регулира температурата прецизно. Со таа цел треба да се најде место на некој внатрешен ѕид, по можност во просторијата во која се поминува поголем дел од денот. Откако ќе го одберете соодветното место, со помош на завртки и типли го поставувате на ѕидот.

* КОРИСТЕЊЕ НА КОНТРОЛНИОТ ЦЕНТАР

На почетокот ја отварате лизгачката вратичка на десната половина од термостатот. тогаш ги забележувате копчињата со кои се управува овој уред. Вратичката може да ја извадите доколку сакате да ги смените батериите (потребни се две АА алкални батерии). Откако се вклучува овој уред, се активира екранот на кој се наоѓаат следниве параметри: време, температура, индикатор за ден во неделата, број и профил на програмот, заштита од мрзнење, индикатор за активен влез, индикатор за слаба батерија, функција за ладење и греење.

1. Температурен режим
На екранот постојат 2 симболи за економична и комфорна температура кои се задаваат од страна на корисникот, како и фиксна температура за одмрзнување (7°C).

2. Програмирање
Овој термостат може автоматски да се приспособи собната температура до удобно ниво кога сте дома, да ја намали за да заштеди енергија кога сте излезени или спиете. Постојат вкупно 9 програми( од кој 6 се фабрички поставени во самата меморија на уредот, а 3 се задаваат од страна на коприсникот). Постои опција рачно да се промени температурата, без да одбира некоја од програмите.

3. Поставување на датум/време
Со помош на копчињата d, h и m, вршиме подесување на денот, часот и минутите кои се појавуваат на дисплејот.

4. Преглед/промена на температурата, рачна промена на температурата
Со притискање на копчето Temp, термостатот влегува во делот од подесувањето на температурата, а на екранот ќе се појави моменталниот температурен режим (каде по наш избор ја менуваме температурата). Доколку сакаме, постои можност рачно да се промени температурата од саканиот температурен режим.

5. Преглед/промена на програмите
Со притискање на копчето Prog програмата од тековниот ден е спремна за промена. Со повторно притискање на Prog, се преминува на наредниот ден и со негово повторно притискање се менува програмата.

6. Избор на греење/ладење
Копчето ОК се притиска 5 секунди за да се направи промена на режимот на греење и режимот на ладење.

7. Копче за ресетирање
Десно од копчето ОК, се наоѓа мал отвор каде е позиционирано копчето за ресетирање со чие притискање се доведува термостатот на неговите фабрички подесувања.

8. Контрола на системот за ладење
Управуавањето и контролата на системот за ладење е сличен на системот на греење, само се разликува во следниве нешта: комфорната температура е пониска од економичната, термостатот го вклучува системот кога собната температура е повисока од зададената температура, нема температура на одмрзнување и 5 минути минимален временски циклус е автоматски вклучен.

Веруваме дека успеавме да ви го прикажеме предностите кои ги имате со поставување на неделен дигитален тајмер, неговата примена и употреба, како и придобивките со неговото користење.

Остави коментар

*