Запознавање со карактеристиките на котелот за цврсто гориво BURNIT

Котел на цврсто гориво

Burnit WBS Active

Во зимските денови секој дом сака и бара начин на кој ќе биде топол со идеална температура, во кој ќе го уживаме слободното време кое го поминуваме со најблиските. Наједноставен начин за топол дом е поставување на котел, кој како извор на енергија го користи дрвото кое го имаме во изобилие во нашата држава, благодарени на големиот број на шуми и поволната клима.

Во овој пост сакаме да ве запознаеме со еден нов котел кој функционира беспрекорно на цврсто гориво (јаглен, дрва) и кој има извонредни карактеристики за постигнување на потребната топлина во домот. Котелот од програмата на Burnit може да се најде во два типа и тоа: стандарден WBS котел на цврсто гориво и котел со вградена автоматика WBS Active.

Котелот на цврсто гориво Burnit WBS, целосно е изработен од челик со 5 cm дебелина. Овој котел е наменет за загревање на средни и големи простории во зависност на неговиот капацитет. Првичната намена му е да работи на цврсто гориво (јаглен, дрво), меѓутоа на предната врата има поставено изолиран отвор кој е наменет за евентуално пренаменување на котелот од цврсто гориво да може да работи на гас, нафта или пелети, во зависност од тоа каков горилник ќе биде поставен.

Како посебни карактеристики за котелот на цврсто гориво од Burnit можеме да ги издвоиме следните предности:

*  Лесна инсталација и пуштање во употреба.

*  Ложиштето има голема површина каде согорува горивото, а притоа има низок степен на отпор.

*  Котелот има голема врата за полнење со гориво (50 cm), што овозможува лесно и брзо полнење на котелот со потребниот огревен материјал.

*  Ребрастата подлога на ложиштето овозможува непречено испаѓање на пепелта во пепелникот, кој се наоѓа веднаш под самото ложиште.

*  Ефикасноста на овој котел е зголемена со поставување тропромаен хоризонтален пат на топлиот воздух кој патува од ложиштето до оџакот. Ова овозможува подолго задржување на топлината во котелот, а со самото тоа се загрева поголема количина на топла вода која поминува низ котелот.

*  Пепелникот кој се наоѓа под самото ложиште има врата со прилично голем обем која овозможува лесно чистење на согорените остатоци од огревниот материјал.

*  Целиот котел е максимално изолиран кој не оддава температура во просторијата што уште една дополнителна предност при зачувување на топлината произведена со согорувањето на горивото и нејзина правилна намена до местата кои реално сакаме да ги загреваме.

Тропромаен пат на топлиот воздух

Тропромаен пат на топлиот воздух

Покрај горенаведениот котел од програмата на Burnit постои уште еден усовршен тип на котел WBS Active, кој е уште поефикасен и полесен за работа од претходниот котел. Овој пософистициран котел ги има истите карактеристики како и стандардниот WBS котел, со тоа што WBS Active котелот има вградено автоматика која игра важна улога кон зголемувањето на ефикасноста и удобноста при користењето.

Вградената автоматика на котелот претставува електронско контролирање на саканата температура во грејните тела, како и можност за контролирање на две пумпи кои се поставени за циркулација на топлата вода до грејните тела и до бојлерот за употрена на санитарна вода. Контролата на овие две пумпи се состои во тоа што може да се задава предимсвто во работата на пумпите во зависност од тоа што ни е приоритет во моментот, дали ќе сакаме најпрвин топлата вода од котелот да циркулира низ грејните тела па потоа во бојлерот или обратно. Вградената автоматика исто така автоматски регулира електронски вентилатор кој дава дополнително воздушно напојување, кое го оптимизира согорувањето и потрошувачката на гориво.

Двататипа на котли се високо квалитетни и безбедносно тестирни со што ја поседуваат лиценцата за безбедност EN 303-5 во согласност со законите на европската унија.
Како дополнителна безбедносна опрема се препорачува поставување на следните заштитни елементи:

*  Сигурносен вентил од 3 бари,

*  Термостатски вентил со сонда за спречување од прегревање на котелот.

* Мешачки термостатски трокрак или четворокрак вентил за заштита на котелот од кондензација и продолжување на неговиотживотен век.

Со овој пост веруваме дека успеавме да ви ги претставиме соодветно некои од предностите и квалитетите на котлите од програмата на Burnit, како и да ве доближиме до донесување на конечна одлука како идејно решение за загревање на вашите домови.

Остави коментар

*