Дигитален соларен контролер

Соларен дигитален контролерВо последниов период многу внимание обврнувавме на соларните системи и нивните компоненти кои се и зошто служат. Нo многу малку внимание посветивме на дигиталните контролери кои се составен дел од соларните системи. Која е главната функција на контролерот и зошто се незаменлив дел од секој систем ќе зборуваме подолу во текстот.

Прилагодувањето, контролата  и мониторингот на целиот систем има фундаментално значење во еден соларниот систем и неговото ефикасно и ефективно искористување. Не само за да се утврди кога е најпогодно за пренос на топлинска енергија од колекторот на серија  уреди за акумулација на топлината, туку исто така, и да се оцени текот на функционирањето на системот и да бидеме  веднаш известени за евентуалните  аномалии, кои понекогаш може да се случат и да бидат реалност. За овие функции, можат да се најдат најразлични верзии на соларни контролори кои можат да бидат составен дел од циркулационата група или пак да бидат посебно испорачувани.

Ние во нашата програма имаме повеќе соларни контролери наметнети за контрола на соларните системи, но денеска ќе зборуваме за соларен контролер SR208C. За да започне еден соларен систем со работа мора да има дигитален соларен контролер, затоа што преку него се стартува целокупната работа на системот. Составен дел од соларниот контролер се три сонди. Едната сонда се врзува на соларниот колектор, додека другите две се врзуваат на горната и долната точка на бојлерот. Со помош на сондите дигиталниот контролер ги добива потребните информации и ги обработува податоците, за да подоцна според нив дава команда на пумпата кога да работи. На пазарот се присутни и контролери со 2 сонди од кои што едната се врзува со колекторот и едната на бојлерот. И вака се добивааат податоци според кои може да се води целокупната работа на системот, но со поставување на две сонди во бојлерот, на долната и горната точка, ќе се добиваат многу попрецизни податоци.

Поврзување на системот

Инаку контролерот со опциите кои ги поседува го заштитува системот од прегревање, со тоа што по претходно добиените податоци тој ја контролираат работата на пумпата преку која може да се лади или загрева системот. Доколку во системот се појави некое преоптоварување или била каква неправилна работа контолерот тоа ќе го регистира и потоа афтоматски го прикажува на дисплејот. Исото важи и за зимските денови, со помош на контролерот системот се заштитува од евентуално замрзнување. Преку него може да се посети бараната температура на водата и тој таа температура ја одржува константно.

Најмногу грешки се јавуваат при неправилно поставување односно инсталирање на дисплејот во целокупниот систем. За да не дојде до некои несакани последици ние ги наведуваме најбитните работи при инсталацијата.
  • При поставување на каблите осигурајте се дека пожарната заштита функционира исправно во склоп на објектот.
  • Контролерот несмее да биде инсталиран во простории каде има присуство на лесно запаллив гас или влијанија на истиот.
  • Пред поврзување на уредот, осигурајте се дека енергијата која ја користите во домот соодветствува со побарувањата за енергија на уредот.
  • Сите уреди кои се повруваат со контролерот мора да одговараат на техничките карактеристики на контролерот.
  • Сите подесувања при отворен регулатор можат да се вршат кога истиот е исклучен од напојување. Сите безбедносни мерки за работа под напон  се превземени.

Технички карактеристики

Тип / СпецификацииТехнички податоци
Димензии на контролерот178mm x 120mm x 43mm
НапојувањеAC230V +/- 10%
Потрошувачка на струја3 W
Точност на мерената температура+/- 2oC
Опсег на температурата на контролерот- 10 до +220oC
Опсег на температурата на резервоарот0 до 110oC
Соодветна моќност на пумпата2 до 600W
Влезови1 x pt1000 сензор ( до 500oC) за колектор ( силиконски кабел до 280 oC )
2 x NTC10K. B3950 сензор ( до 135оC ) за резервоар , ( PVC кабел до 105оC )
Излези1 реле за циркулационите пумпи моќ до 600W
1 реле за електричен грејач моќ до 600W
Амбиентална температураод - 10 до +50 оC
Водоотпорна заштитна класаIP40
Иако на пазарот се наоѓаат повеќе видови на контролери ние се одлучивме сега да пишуваме за  соларен контролер SR208C бидејќи го работиме подолг временски период и навистина сме презадоволни од производот, можностите кои ги нуди и квалитетот со кој располага е многу голема реткост во денешниве денови.

Остави коментар

*