На што треба да внимаваме кога одбираме и поставуваме радијатор во нашиот дом

Radijatori za vasito dom

Што треба да земеме во предвид кога одбираме радијатор за нашиот дом?

Тргнувајќи од фактот дека живееме во време во кое на современите нешта (предмети, уреди, решенија) им се дава примарно значење, овој 21 век пред нас остава се повеќе модерни уреди за греење и ладење. Оттука произлегува и нашата желба да поседуваме и уживаме во модерен избор на радијатори за нашиот дом. Иако радијаторите се произведуваат во се поиновативни форми, модерни дизајни и бои, не треба да ја забораваме и нивната главна цел- загревање на нашиот дом.

Радијаторите работат така што ја пренесуваат топлината од водата која ја имаат во нив (што значи дека водата се загрева), во просторот со помош на зрачење. Нивната цел е колку што можат подобро и поефикасно да го загреваат просторот. Затоа пред да говориме за тоа кој тип на радијатор е подобар, мора да нагласиме дека секој избор на радијатор мора биде направен согласно просторот за кој е наменет. За радијаторите исто така е битна големината на телото, колку е поголема површината која зрачи топлина толку и подобро ќе биде загреан просторот.

Локацијата на која треба да се постави радијаторот има директно влијание на вашиот избор на соодветен радијатор. Најсоодветно место за поставување на радијатор е на некое од студените места во нашиот дом. Најчесто се поставуваат во непосредна близина на прозорец или на некој надворешен ѕид. Постои можност да сме ограничени со простор за поставување на радијатор и тогаш одбираме големина и форма која целосно се вклопува во просторот. Нашата дилема може да е во изборот помеѓу панелните и алуминиумските радијатори, кои се разликуваат по неколку нешта, меѓу кои и цената. Алуиниумските радијатори се составени од алуминиуски ребра, кои заради својот материјал потешко се загреваат и потешко се ладат. Спротивното се случува кај панелните радијатори кои се направени од челичен лим и кои имаат пониска цена од алуминиумските радијатори. Секој по свој вкус го одбира дизајнот на радијатор кој му одговара, но мора да се земе во предвид дека и двата вида на радијатори одлично си ја вршат својата работа.

Не треба да ги заборавиме и нашите бањи, поконкретно и просторот кој ни е на располагање за да поставиме грејно тело кое би ги задоволило нашите потреби. Во еден од нашите постови зборуваме за цевни регистри и нивните карактеристики и предности, па секако дека можеме да ги искористиме како еден од можните избори на тип на радијатор во тој простор. Нивната предност на мала зафатнина на простор, поставување на ѕид, дополнителната улога на сушење на пешкири и крпи ги прави истите ефикасно решение за нашите бањи.
Факторот кој не треба никако да се занемари при изборот на радијатор за вашиот дом се и вентилите кои треба да се искористат при поставување на истиот. Битно при самото поставување на радијаторите, освен стручното лице кои ги поставува е и квалитетот на материјалот кој го користи. Од нашата програма на радијаторски вентили и навијаци од италијанскиот бренд Giacomini, ви нудиме квалитетни вентили со долг век на живот кои при поставувањето на радијаторите одлично си ја вршат својата работа. Механичките и термостатските вентили кои можат да бидат прави и ек, имаат опција за поставување на термостатска глава која ја регулира температурата во радијаторот и се поврзува на мрежата со помош на полуспојки за соодветниот тип на цевка/црево.

За да секогаш бидеме сигурни во изборот на соодветен радијатор, треба да внимаваме на неговите технички карактеристики, да се консултираме со стручни лица од таа област и да одбереме квалитет кој нема да не изневери.

Остави коментар

*